Doskonałość

Rozmawiając o żywności, mamy czasami skłonność do używania powszechnie stosowanych określeń takich jak „dobre” i „wysokiej jakości”, uznając, że oznaczają to samo i jednocześnie mylimy ich znaczenie. W większości przypadków „dobre” wyraża coś co nam się podoba, co jest w naszym guście, ale nie zawsze odnosi się do jakości produktu. Każda osoba ma swoją własną skalę oceny, to co dla jednej osoby może być dobre, dla innej takie nie jest.

Pojęcie jakości to zupełnie inna sprawa i to interesuje nas najbardziej.

Główna uwaga, w kwestii jakości oliwy extravergine, skierowana jest w większości przypadków na właściwości sensoryczne i odżywcze: stanowi to błąd, ponieważ właściwości sensoryczne oliwy są powiązane z preferencjami i stają się subiektywne. Mamy do czynienia z rzeczywistą i efektywną jakością produktu wtedy, gdy respektuje się i weryfikuje szereg reguł: zgodności z wymogami towaroznawczymi, higienicznymi, dopuszczenie do użytkowania i spożywania jako produktu żywnościowego.

Jesteśmy “rzemieślnikami oliwy”: pakujemy ją pod własną marką, dystrybuujemy pod własną marką wyłącznie oliwę, która pochodzi z naszych oliwek. Dla nas, najistotniejsza jest gwarancja autentyczności, rozumiana jako tożsamość oliwy, która jest znana i gwarantowana od producenta do konsumenta finalnego, tak więc identyfikowalność, którą dokumentujemy, zgłaszamy ile, gdzie, kiedy: właściwy opis oliwy przez tego, kto ją wyprodukował, kto ją wytłoczył, kiedy została zapakowana.

Jakość produktu jest ściśle powiązana z jakością pracy producenta: w grę wchodzą takie cechy jak zaufanie, przejrzystość, autentyczność, kompetencje i uczciwość intelektualna. Doskonałość od wysokiej jakości dzieli niewielki krok a dochodzi się do niej nie tylko przedstawiając dane liczbowe, ale także poprzez zaangażowanie i determinację w realizacji celów i wizji opartej na wartościach. Oto dlaczego nie tylko produkt ale także, a przede wszystkim producent, bezpośrednio odpowiedzialny za rezultat i/jest zorientowany na nieustanną poprawę swojej pracy. Nasza oliwa nie jest wyłącznie wytworem z owoców drzewa oliwnego ale także produktem powstałym z powiązanych uwarunkowań, zaangażowania, intencji.
Doskonałość produktu musi być powiązana z doskonałością zarządzania procesem

Zbieranie oliwek w odpowiednim momencie, przechowywanie ich we właściwy sposób, tłoczenie z poszanowaniem czasu i zasad, przechowywanie oliwy w optymalnych warunkach: to wszystko robimy z gorliwością ponieważ podoba nam się działanie jasne i transparentne, jeśli chodzi o jakość oliwy jaką chcemy oferować oraz o nasze zobowiązania etyczne. Etyka jako uczciwość, spójność i prawdziwość, etyka jako kompetencje w podwyższaniu efektywności i wola ciągłego ulepszania się, etyka jako czynnik powiązany z umiejętnościami innych osób i ich uczciwością.
Doskonałość zatem rozumiana jako wartość dodana powiązana z wartościami duchowymi a nie z produktem: to pokazuje co i jak chcemy wytwarzać. Chcemy wam dać produkt mocny, szczery, autentyczny.

Oliwa extravergine, produkt naszej ziemi, z jej głęboką szlachetnością, może nas wiele nauczyć. Należy szukać światła w prawdziwych doświadczeniach, w tradycji i w intuicji ludzi, ważne jest też podtrzymanie lokalnych tradycji, w ścisłym kontakcie z ziemią i jej produktami. Dla nas i dla was.
Taka jest kultura postępowania.

z powrotem